Bestyrelsen

OM BESTYRELSEN

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: en formand, en næstformand, samt tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen suppleres af en eller to suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges på foreningens årlige ordinære generalforsamling for en to-års periode. Suppleanter vælges tilsvarende for en et-års periode.


Bestyrelsen mødes én gang om måneden i foreningens lokaler på Holme Møllevej 21, kld.

 

Tonny

Formand

John

Næstformand

Anders

.

Heidi

Suppleant

Jeppe

.

.

Mette

Suppleant