Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.

 

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger ved salg eller leje, og større bygninger skal vurderes og energimærkes mindst hvert femte år.

 

Formålet med energimærkningen er at reducere bygningens energiforbrug, og mærkningen omfatter en gennemgang af bygningen samt udarbejdelse af en energimærkningsrapport, der udleveres til bygningsejeren.

 

Energimærkningsrapporten indeholder:

  • Et standardiseret energimærke samt en dokumenteret opgørelse over en bygnings energimæssige tilstand. I vurderingen indgår energiforbrug til opvarmning, varmt brugsvand, køling, ventilation og eventuelt belysning, ligesom vandforbrug også kan indgå.
  • En energiplan, der er en dokumenteret liste med forslag til energibesparende tiltag og råd om, hvordan energiforbruget kan reduceres. Energiplanen kan også indeholde forslag til vandbesparende tiltag. 
  • Dokumentation for energimærkningen og anden relevant information. Dokumentationen indeholder de væsentligste forudsætninger for energimærkningen og de registreringer fra gennemgangen af bygningen og dens installationer, der er brugt ved beregningen af energimærket og ved vurderingen af energibesparelser i energiplanen.

Energimærkningen foretages i forskellige kategorier for forskellige typer af bygninger og bygningsanvendelse, og skal udføres af enten en personlig, beskikket energikonsulent eller af et certificeret energikonsulentfirma.